Jak nás podpořit

Děkujeme všem našim příznivcům, že na naši práci nejsme sami.

Děkujeme tímto všem za motivační, organizační i finanční podporu.

V případě zájmu nás můžete podpořit jakoukoli částkou na účet organizace,

účet veden u Komerční banky, a.s., pobočka Opava

číslo účtu: 115 – 2573410217/0100