Naše služby

Poskytované služby

Nová Možnost, z.ú. poskytuje podporu a pomoc lidem při zvládání obtížných životních situací. Působí zejména v těchto oblastech:

  • Základní orientace v dluhových problémech – pomoc při řešení závazků, jednání s exekutory, směřování k přípravě insolvence,
  • Orientace a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti,
  • Psychologické poradenství – psychosociální podpora, psychoterapie pro občany v sociální nouzi,
  • Sociální poradenství – orientace v sociálních dávkách, na trhu práce, odborné poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané občany,
  • Lektorská činnost v oblasti psychologie, sociální prevence a sociální práce
  • Pomoc při řešení náročných rodinných a výchovných problémů
  • Sociální začleňování znevýhodněných občanů – pomoc v jednání s úřady, institucemi, terénní práce k ohroženým skupinám občanů,

  • Orientace na trhu práce – pomoc při hledání zaměstnání, napsání CV
  • Pomoc v hledání stabilního bydlení – orientace na trhu s byty, pomoc v řešení závazků u stávajícího ubytovatele, zajištění krátkodobého sociálního bydlení, hledání stabilního bydlení.

Cílem společnosti není nabízet pomoc, která není potřebná, ale „setkat se s člověkem“, poznat jeho životní situaci a podpořit ho v tom, co skutečně potřebuje.